Přesvědčí Magistrát města Liberec celé zastupitelstvo o strategičnosti změny územního plánu v lokalitě, do které spadá i EKOPark Liberec? Jedná se o prosazování zájmů jednotlivce, nebo o řešení dlouhodobých problémů města a tím i celé společnosti?

Zástupcům Prvního volnočasového EKOParku Liberec se v minulých týdnech podařilo přesvědčit Magistrát města Liberec o strategičnosti změny územního plánu, která je nezbytná pro jejich existenci a to především díky prezentaci vypracované územní studie. Tato studie primárně řeší v rozsáhlém území cca 30 000 m2 dlouhodobě nevyřešené problémy a potřeby města a to zejména v rovině dopravní infrastruktury, příjezdu do areálu FC Slovan Liberec, bezpečnost na městské cyklostezce a možnost parkování pro širokou veřejnost. Územní studie dále popisuje současný, ale i budoucí rozvoj EKOParku včetně jasných regulativů a procentní zastavitelnosti, aby do budoucna nemohlo dojít k její zneužití. Díky EKOParkem zpracované územní studii dostala celá změna území jasný rámec a důvod pro komplexní řešení celé oblasti. Magistrát města Liberec přijal jednohlasně řešení problémů v dané lokalitě za své, a proto bude nyní o strategickou změnu celého území žádat zastupitelstvo v prosincovém projednávání. Vzhledem k nejasnému termínu schválení nového územního plánu je nyní potřeba schválení strategické změny stávajícího územního plánu, a to i z důvodu úředních procesů k dodatečnému povolení EKOParku.

„Za pozitivní přístup výboru a rady města jsem rád, ale uvědomuji si, že ještě není vyhráno. Změnu musí schválit zastupitelstvo. Z kraje realizace svého projektu jsem logicky žádal o změnu území jen za EKOPark. Avšak díky zadání a vypracované rozsáhlé územní studii je jasné, že nejde jen o můj EKOPark, ale o komplexní řešení dlouholetých problémů města v mnoha rovinách. Věřím, že tento fakt budou stejně vnímat i zastupitelé a EKOPark přijmou jako bonus, díky němuž se vyřeší mnoho kolizních problémů celé oblasti a uspokojí tak zájmy veřejnosti.“ Komentoval Stanislav Šťastný – majitel a tvůrce Prvního volnočasového EKOParku Liberec.

Kolem žádosti o strategickou změnu území, která je potřebná jak pro současný tak budoucí provoz EKOParku se v minulých týdnech zvedla obrovská vlna emocí jak z řad politiků, tak od široké veřejnosti. Nevyšší politici od magistrátu až po Liberecký kraj již veřejně, nebo v diskuzích na sociálních sítích, vyjádřili tomuto projektu svou plnou podporu. Projekt EKOParku od prvopočátku vznikal i pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce, který EKOPark několikrát navštívil a novinářům na jeho adresu sdělil: „Já jsem v šoku, v příjemném šoku z toho, co se povedlo z bývalé skládky udělat. Kdyby se většina podnikatelů chovala tímto způsobem, že nejprve vybudují něco za své peníze jako závdavek a potom se teprve baví o tom, co by se dalo dál rozvinout, je přesně ten systém, který bychom si přáli. To jsou věci, které si zaslouží podporu. Klobouk dolů před takovým projektem, který sem úžasně patří a bude v Liberci nesmírně oblíbený. Jsem nadšený, co jsem zde viděl a rozhodně přijedu zas.“

První volnočasový EKOPark nevznikl za pomoci dotací, grantů a jiné finanční podpory, ale díky zapálení jednoho člověka, tvůrce EKOParku Stanislava Šťastného, pro kterého bylo vybudování parku splnění jeho klukovského snu. Na desítky let se zadlužil, aby v Liberci, kde v poslední době vyrostla jen betonová nákupní monstra a žádné parky, vybudoval volnočasový park, kde se mohou setkávat lidé všech věkových kategorií, trávit svůj volný čas, sportovat, bavit se, vzdělávat se pod širým nebem, navštěvovat kulturní akce a poznávat přírodu téměř uprostřed města. Projekt je u veřejnosti i přes nevyřešené legislativní náležitosti velmi oblíbený. V letošním roce ho navštívilo přes více jak 6000 lidí.

„Po té, co jsem našim fanouškům sdělil, že budoucnost EKOParku je nahnutá, se zvedla obrovská vlna emocí. Lidé chtěli vyjít do ulic, demonstrovat, sepisovat petici, nabízeli,
že zorganizují happening. Musel jsem tuto vlnu emocí zastavit, aby nedošlo k něčemu, co bych si nepřál… EKOPark je tady proto, aby všem dělal radost a to i místním politikům, kteří o něm budou v prosincovém zastupitelstvu rozhodovat. Nepřeji si, aby EKOPark plodil zlou krev.“ Dodal Stanislav Šťastný.

Pokud vše dobře dopadne a bude možné EKOPark dále provozovat a rozvíjet, můžeme se těšit na nové zázemí pro pořádání příměstských táborů a programů pro školní  i mimoškolní mládež, nocování v lesním tábořišti a v treehouses – domečcích v korunách stromů, které jsou všude v západní Evropě a USA jednou z největších atrakcí pro rodiny s dětmi, kde mohou trávit den i noc plnou nevšedního dobrodružství.

TZ: Přesvědčí Magistrát města Liberec celé zastupitelstvo o strategičnosti změny územního plánu v lokalitě, do které spadá i EKOPark Liberec?